Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, cu suportul Agenţiei de Cooperare a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, domeniul de intervenţie 2 “Planificarea şi Programarea Regională”, iniţiază procesul de implementare a Programului Regional Sectorial de Management al Deşeurilor Solide (PRS MDS), aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru la 12 februarie curent.

             Pentru realizarea cu succes a acestui proces a fost instituit Grupul de Lucru Sectorial Regional (GLSR), în componenţa căruia se regăsesc membrii GTL care au participat la elaborarea PRS MDS, reprezentanţi ai primăriilor din oraşele reşedinţă de raion, reprezentantul unui ONG din regiune, şi pentru prima etapă de implementare – Grupul de Lucru pe Proiect (GLP), Zona 2 de management a deşeurilor (Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni) în componenţa căruia se regăsesc reprezentanţi a mai multor instituţii (consiliile raionale, primăriile reşedinţă de raion, inspecţiile ecologice raionale, centrele de sănătate publică).

În acest context, pe data de 13 martie 2014, la Chişinău, a fost organizată prima şedinţă a GLSR şi a GLP, la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Mediului, Centrului Naţional de Mediu, Institutului de Ecologie şi Geografie al AȘM.

În prima parte a întrunirii (GLSR) s-a discutat despre responsabilităţile  actorilor implicaţi în implementarea PRS MDS (avînd 3 obiective: consolidarea cadrului legislativ, normativ şi instituţional în corespundere cu standardele Uniunii Europene; dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor bazate pe abordarea regională; informarea şi sensibilizarea publicului) şi stabilirea Planului de lucru pentru perioada 2014-2015.

            În cea de-a doua parte a zilei (GLP) şedinţa a continuat cu reprezentanţii celor 3 raioane din Zona 2 de management a deşeurilor. Participanţii au stabilit principalele sarcini ale GLP pentru anul  2014, cînd se preconizează  elaborarea Studiilor de Fezabilitate/Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru sistemul regional de gestionare a deşeurilor. În etapa imediat următoare se prevede identificarea locaţiei pentru depozitul regional (care va fi construit după standarde europene), iar un rol determinant aici le revine autorităţilor administraţiei publice locale, care vor înainta propuneri de amplasare.

Procesul este susţinut integral de către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Mediului şi se încadrează pe deplin atît în politica  regională, cît şi în cea de protecţie a mediului  promovate de ambele instituţii la nivel naţional.

 

Pentru detalii accesaţi: www.adrcentru.md,

sau 079717336, Lilia Ţurcan, sp în comunicare ADR Centru