Astăzi, la Biblioteca Publică Raională  ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni a avut loc inaugurarea  Cuibului democrației în cadrul proiectului ”Al treilea spațiu al Comunității”, implementat în perioada septembrie 2016- august 2017, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos din București în cadrul Programului ”MATRA”. Cuibul democrației are menirea de a încuraja cetățenii activi ai comunității și de a proteja și promova valorile democratice.

La deschiderea evenimentului au participat autoritățile publice locale, reprezentanții Fundației ”Progress” – coordonatori ai proiectului, voluntari, reprezentanții ONG-urilor locale și alți membri activi ai societății.

Proiectul ”Al treilea spațiu al comunității” vizează  dezvoltarea unei rețele de biblioteci publice din Republica Moldova în vederea  facilitării participării comunitare la practicarea democrației prin formarea cetățenilor activi, crearea spațiilor care să protejeze și să promoveze valorile democratice. Activitățile proiectului cuprind: formarea unei rețele naționale de formatori în domeniul cetățeniei active; amenajarea bibliotecilor publice; formarea și pregătirea grupurilor de acțiune civică; încheierea memorandumurilor cu ONG-urile locale ș.a.