Conform datelor Direcţiei pentru statistică a raionului Ungheni, pînă la 1 octombrie 2016 în gospodăriile agricole (fără gospodăriile ţărăneşti cu suprafaţa pînă la 50 ha) au fost recoltate:

Cereale boabe (fără porumb): 44243 tone, cu 66,5 % mai mult decît în a. 2015;

Grîu de toamnă şi primăvară: 31026 tone, cu 34,6% mai mult decît în a.2015;

Orz de toamnă şi primăvară: 777 tone, cu 41,5% mai mult decît în a.2015;

Leguminiase pentru boabe: 3 tone, aceeaşi cantitate a fost recoltată în a. 2015;

Porumb: 12417 tone, de 4,2 ori mai mult decît în a.2015;

Floarea soarelui: 14062 tone, cu 35,4% mai mult decît în a.2015;

Rapiţă: 1034 tone, de 8,1 ori mai mult decît în a.2015;

Legume: 829 tone, faţă de 947 tone în a. 2015;

Fructe: 2705 tone, cu 66,6 % mai mult decît în a.2015.

Culturile cerealiere au fost recoltate pe o suprafaţă de 11267 ha, 83,6% din suprafaţa însămînţată. Legume au fost recoltate pe suprafaţa de 38,3 ha, 73,7% din suprafaţa totală, fructe – 380 ha, 40,7% faţă de suprafaţa pe rod.

Roada medie la hectar a principalelor culturi agricole în întreprinderile  agricole se caracterizează prin  majorarea randamentului unui hectar la majoritatea culturilor.

”Anul agricol 2015-2016 pentru culturile cerealiere de I grupă, din punct de vedere al condiţiilor climaterice, a fost un an foarte reuşit. Chiar dacă în toamna 2015 am avut secetă în perioada însămînţării cerealelor de I grupă, în primăvara anului curent am avut precipitaţii suficiente pentru ca aceste culturi să se dezvolte optim şi am obţinul rezultate foarte înalte!” a spus Viorel Scutaru, Şefului Direcţie agricultură şi alimentaţie.

”Ca comparaţie: în anii precedenţi media obţinută la culturile cerealiere de I grupă varia între 2,5 şi 3,2 tone. În acest an am obţinut 3,7 tone. Dacă pentru culturile de I grupă a fost un an reuşit, atunci pentru culturile de grupa II (porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr, legume, plantaţii multianuale – măr, prun, viţa de vie) a fost mai puţin reuşit din cauza că pe parcursul lunii iulie-august-septembrie nu am avut precipitaţii. Din această cauză rezultatul obţinut  la aceste culturi este mai modest comparativ cu cel al culturilor de I grupă.

În ceea ce priveşte însămînţarea culturilor de toamnă, în acest an, din cauza lipsei de precipitaţii în perioada optimă pentru însămînţare (luna octombrie), agenţii economici au riscat şi au introdus seminţele în sol ”în uscat” (cca 50%), încorporarea seminţelor în sol fiind problematică.

Cu toate acestea, putem conta pe rezultate bune funcţie de cantitatea de precipitaţii în iarnă şi primăvara anului viitor.

De notat, că la moment avem însămînţate doar 70 % din suprafaţa medie care se însămînţa în anii precedenţi, datorită precipitaţiilor care coincideau cu perioada de însămînţare”, a subliniat Viorel Scutaru.