Guvernul a aprobat, astăzi, 20 martie 2024, inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”.

O parte din bani vor fi folosiți pentru investiții în siguranța rutieră, modernizarea și construcția punctelor de frontieră (Giurgiulești, Leușeni, Ungheni) construcția/modernizarea drumurilor de acces către punctele de frontieră, inclusiv pentru modernizarea sistemului de management al activelor rutiere.

Acordul de împrumut dintre țara noastră și BIRD are drept scop contractarea unui împrumut în valoare totală de 100 milioane de dolari, iar Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și AID are drept scop contractarea unui împrumut în valoare de 5,980 milioane de dolari pentru implementarea Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”.

Resursele financiare sunt destinate finanțării lucrărilor de modernizare a drumurilor regionale prioritare selectate:

Coridorul 5, R13 – Ivanovca-Izvoare-Varnița-Ocolina-M2 cu o lungime de 35 km;

Coridorul 8.1 și Coridorul 8.2 – Cornești-Boghenii Noi – Napadeni-M5(G88) cu o lungime de 33 km;

Coridorul 24 – R34-Ciobălaccia-Tărtaul-R56-Baimaclia-Enichioi-R37 cu o lungime de 43 km).

Acordul prevede și o cofinanțare a Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” din partea Guvernului Republicii Moldova, estimată la 64,02 milioane de dolari, care se propune a fi acoperită din mijloacele Fondului rutier, proporțional pe toată durata de implementare a acestuia, estimativ 12,8 milioane de dolari pe an.

Implementarea Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” va aduce beneficii de ordin economic prin îmbunătățirea stării și calității rețelei drumurilor, punctelor de frontieră, prin reducerea costurilor transportului rutier pentru utilizatorii drumurilor și reducerea timpului de așteptare în punctele de frontieră.

În procesul de negocieri vor fi implicați reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ar putea fi o imagine cu drum