Inspectarea terenurilor agricole la SRL Agrosfera-BM, coducător dl. Buzovoi Andrei,

a demonstrat încă o dată că respectarea tehnologiilor în cadrul cultivării culturilor agricole,

demonstrează rezultate pe măsura care aduc satisfacție deosebită și speranțe la obținerea nivelului așteptat.