La 17 aprilie 2019, curent, vicepreședinta raionului Doamna Iulia Pancu, împreună cu Dnl Constantin Fuior, șeful Secției Construcții, Gosporărie Comunală și Drumuri, s-au întrunit în ședință de lucru cu antreprenorul, benefeciarul, contractanții ADR, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, toți responsabilii de porțiunea drumului G-90 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, cu referire la starea de lucruri în derularea proiectului.