Marţi, 14 ianuarie în incinta Inspectoratului de Poliţie Ungheni a avut loc şedinţa de bilanţ pentru anul 2013 la care au participat preşedintele raionului Ungheni, Iurie Toma, reprezentantul Inspectoratului Genaeral de Poliţie, locotenent-colonel Iulian Jantuan, viceprimarul or. Ungheni, Cristofor Codreanu, procurorul Anatol Gîrbu şi circa 120 de poliţişti.

      Preşedintele raionului Ungheni prezent la eveniment a declarat: „Succesul dezvoltării instituţionale a Inspectoratului de poliţie din Ungheni depinde nu doar de modernizarea modului în care îşi exercită funcţiile potrivit atribuţiilor funcţionale, ci şi de comunicarea beneficiilor şi rezultatelor acesteia prin antrenarea tuturor factorilor de decizie într-un dialog continuu.”

 

           

 

      La fel Iurie Toma a amintit despre Proiectul de colaborare moldo-estonian privind programul ”Supraveghere de vecinătate”, la care s-au aliniat, pe 27 septembrie, şi zece primării din raionul Ungheni, de comun cu Inspectoratul raional de poliție și Consiliul raional, despre Postul de Poliţie Nr. 6 care este amplasat în satul Valea Mare şi deserveşte nouă localităţi: Valea Mare, Morenii Vechi, Buzduganii de Sus, Buzduganii de Jos, Morenii Noi, Şicovăţ, Costuleni, Măcăreşti şi Frăsineşti. Astfel, şapte colaboratori de poliţie vor asigura ordinea publică şi siguranţa a peste 12 mii de locuitori.

      Iar în final preşedintele raionului printre altele a rugat ca polţiştii de sector să stopeze comercializarea băuturilor spirtoase contrafăcute sau de alt gen la domiciuliu de către ,”mătuşele businessmane”.

      Iar dacă a fost sărbătoarea sf. Vasile, le-a urat tuturor celor cu numele de Vasile, sănătate, multe succese şi ascensiune pe plan profesional.

Inspectorul-şef Iurie Derenev a prezentat nota informativă cu privire la rezultatele obţinute de Inspectoratul de Poliţie Ungheni la prevenirea şi combaterea criminalităţii pe parcursul a 12 luni din anul 2013.

 

           

 

      Reforma instituţională a Sistemului Afacerilor Interne, implementarea noii structuri a Poliţiei are drept obiectiv schimbarea percepţiei cetăţenilor, creşterea gradului de încredere a cetăţeanului în poliţie, trecerea Poliţiei la un model de activitate, în care ea este în serviciul cetăţeanului.

      Pentru apropierea poliţiei faţă de populaţie, reacţionarea urgentă la apelurile privind comiterea infracţiunilor şi contravenţiilor cît şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Ungheni au fost formate 7 sectoare de poliţie.

      Totodată o problemă majoră rămine a fi creşterea numărului de pungăşii comise în piaţa comercială centrală din or.Ungheni.

Necătînd la faptul că în zilele de joi şi duminică în piaţă sunt organizate razii, n-a fost posibil de stabilit persoanele care comit acest gen de infracţiuni. În legătură cu situaţia creată la iniţiativa conducerii IP au fost implicaţi în combaterea pungăşiilor, colaboratorii specializaţi din cadrul IGP.

       Prin prisma realizării Planului naţional de acţiuni privind combaterea narcomaniei şi narcobusinessului, de către angajaţii Inspectoratului în perioada de raport au fost depistate, sechestrate şi scoase din circulaţie ilicită 0,268 gr. – răşină de canabis şi 4702,59 gr.marihuană, 36 pastile „Diazepex” şi 28 pastile „Fenobarbital”, 294 plante de cînepă, 144 plante de mac şi 566,1 gr. paie de mac.

      Totodată au fost pornite 22 cauze penale şi întocmit 17 procese-verbale cu privire la contravenţie.

IP Ungheni de comun acord cu Comisia raională de combatere a traficului de fiinţe umane şi cu cele 33 de primării, consilii locale, ONG-uri sunt antrenaţi în realizarea acţiunilor antitrafic cu întreprinderea unui şir de măsuri concrete în scopul prevenirii şi stopării acestui flagel.

      Totodată, conform analizei efectuate s-a constatat că cele mai criminogene primării sunt: Pîrliţa – 38 infracţiuni; Sculeni-38 infracţiuni, Petreşti-25 infracţiuni Todireşti – 23 infracţiuni; Chirileni-16 .

       Întru îmbunătăţirea comunicării între poliţie, autorităţile publice locale şi cetăţeni, este în demarare Campania de informare cu genericul „Cunoaşte poliţistul tău” în cadrul căreia şefii de post şi ofiţerii de sector ai Inspectoratului de poliţie Ungheni, se deplasează la fiecare gospodărie, şi înmînează cetăţenilor pliante în care sunt înscrise datele de contact ale şefului de post / ofiţerul de sector, datele privind apelurile în caz de urgenţă şi recomandări privind conştientizarea necesităţii apelării Poliţiei în situaţii de criză.

       În toate instituţiile de învăţămînt din oraş şi raion au fost desfăşurate lecţii şi discuţii cu elevii în cadrul campaniei “Un copil informat – un copil protejat”. În cadrul acestei campanii au fost implicaţi şefi de post, asistenti sociali, pedagogi, medici de familie si colaboratori ai serviciului situatii excepţionale.

      Pentru obţinerea rezultatelor satisfăcătoare în I trimestru al anului 2014 sunt trasate mai multe sarcini pentru asigurarea apărării drepturilor şi libertăţile fundamentale ale persoanei, menţinerea şi asigurarea ordinii publice, prevenirea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor.”