În zilele de 25 și 26 octombrie, curent a avut loc în regim online, instruiri cu subiectul metodologiei evaluării cheltuielilor publice și responsabilității financiare (PEFA) la nivelul autorităților administrației locale.
Pe agenda întrunirilor au fost expuse următoarele chestiuni:
1. PEFA 2016: ASPECTE DE BAZĂ
– Aplicarea cadrului metodologic PEFA la nivel global, regional,
– si național / local;
– Rolul și responsabilitățile Secretariatului PEFA;
– Elementele de bază ale PEFA – rezultate, piloni, indicatori și dimensiuni.
2. ÎNTELEGEREA PEFA 2016
– Explicarea indicatorilor și dimensiunilor;
Exerciții.
3. MODULUL ADITIONAL AFERENT PRESTĂRII SERVICIILOR
4. GESTIONAREA PROCESULUI DE EVALUARE PEFA
– Etape, pași și sarcini în planificarea, gestionarea și efectuarea unei evaluări PEFA: Implicarea părților interesate;
Verificare PEFA.
5. PREGĂTIREA RAPOARTELOR PEFA ȘI A RAPORTULUI CONSOLIDAT
Structura și conținutul rapoartelor individuale,
Structura, conținutul și metodologia de pregătire a raportului consolidat.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului
0
Impact – persoane
0
Interacţiuni
Promovează postarea
Îmi place

Comentează
Distribuie