La 7 decembrie, curent, în incinta primăriei Boghenii Noi, a avut loc a doua întâlnire în cadrul proiectului „Introducerea și implementarea principiilor de dezvoltare locală, condusă de comunitate (CLLD) în Moldova”, implementat de AO IDIS Viitorul.

La eveniment au participat primarii a 13 comune și sate, reprezentanții Consiliului raional Ungheni și experții asociației – dl Igor Munteanu și Viorel Chivriga. Experții au prezentat conceptul GAL și au menționat că scopul principal este găsirea unor activități comune reieșind din specificul local pentru elaborarea unui plan comun pe un termen de 5-10 ani. Una din primele activități este asocierea într-o asociație obștească.

În cadrul întrunirii au fost discutate și problemele din localități. Astfel, a fost propus să se identifice polii pentru dezvoltarea a 3 sectoare: turism, agricultură ecologică și servicii sociale prestate populației. Pentru a elabora un plan eficient este nevoie de efectuarea unui diagnostic cât mai precis. În acest sens, fiecare primărie va trebuie să prezinte un set de indicatori care vor fi utilizați în acest proces.

La finele evenimentului s-a convenit că la urmatoarea ședință vor participa reprezentanții mediului privat, academic și alți cetățeni activi din comunitate.