Astăzi, 20 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc întîlnirea viceministrului justiţiei dlui Nicolae Eşanu, cu factorii de decizie din raion.

La întîlnire au fost invitaţi primarii satelor şi comunelor din raionul Ungheni precum şi şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate.

Domnul viceministru Nicolae Eşanu a menţionat că are deosebita plăcere de a se afla la Ungheni în speranţa că vizita dlui va oferi cetăţenilor răspunsuri la întrebările lor.

Pentru început, dlui a vorbit despre mandatul Guvernului care s-a încheiat şi despre reuşitele în implementarea anumitor reforme în domeniul justiţiei, iar una dintre dintre acestea vizează lupta cu corupţia, şi anume adoptarea noii legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, intrată în vigoare chiar în aceste zile.

În aceste context, conform standardelor europene, în special a hotărîrii Comisiei de la Veneţia, judecătorii nu vor mai avea imunitate, ci vor fi nevoiţi de a răspunde pentru încălcările săvîrşite.

Este deosebit de important, ne menţioneză dl viceministru, de a reglementa raportul dintre judecători, alţi participanţi la proces şi publicul larg.

Referindu-se la reformele în justiţie, dlui ne subliniază faptul că pentru ca puterea judecătorească să funcţioneze impecabil într-un stat, este nevoie de a implementa refrome la nivelul tuturor celorlante puteri în stat, inclusiv în cea executivă.

Deasemena domnul viceminstru a purtat un dialog deschis cu cei prezenţi, răspunzînd la diverse întrebări ce i-au fost adresate.

Problema corupţiei în ţara noastră porneşte de la fiecare din noi, din acest motiv dlui ne îndeamnă de a semnala obiectiv orice tentativă de corupţie pe care o sesizăm.

Domnul Pentru Langa, vicepreşedintele raionului Ungheni, a mulţumit dlui viceministru pentru această vizită în raionul Ungheni, şedinţa fiind una constructivă cu întrebări şi răspunsuri obiective.