La 25 mai 2018, în Sala de protocol a Consiliului raional Ungheni a avut loc prima ședință a membrilor Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică la nivel de raion cu experții GFA ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei/GIZ în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei/ GIZ Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană.

Scopul acestei ședințe a fost discutarea și avizarea abordării metodologice și etapelor de lucru privind actualizarea capitolului „Apă și canalizare” din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, precum și consultarea opiniilor și sugestiilor membrilor grupului de lucru privind situația, obiectivele și prioritățile de dezvoltare a sectorului de „Apă și canalizare” din raionul Ungheni.

În debutul ședinței, dna Ludmila GUZUN, președinta raionului Ungheni și a Grupului de Lucru pentru Planificarea Strategică la nivel de raion a menționat importanța actualizării capitolului „Apă și canalizare”, un domeniu vital pentru cetățenii raionului Ungheni care va putea oferi oportunitatea de atragerea unor resurse semnificative pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raionul Ungheni. În mod special, dna Ludmila Guzun a pus accentele pe măsurile deja întreprinse privind intenția de regionalizare a acestui serviciu în raionul Ungheni.

Vitalie MIDARI, Ghenadie IVAȘCENCO și Ecaterina CALMAN, experții GFA/GIZ, au prezentat metodologia și etapele de lucru privind actualizarea capitolului „Apă și canalizare” din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni și au vorbit despre rolul lor în acest proces.

„Pentru o bună desfășurare a procesului de actualizare a documentului, este foarte important aspectul participativ, cetățenii trebuie informați și consultați la fiecare dintre etapele de planificare strategică; să avem la bază principii clare printre care să se regăsească principiul de dezvoltare durabilă”, a precizat dna Svetlana CIOBANU, director executiv al Asociației Obștești „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”, membră a Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică.

Pe finalul ședinței s-a discutat despre etapa imediat următoare de lucru, în deosebi despre completarea unui chestionar de către toate administrațiile publice locale de nivel I din raionul Ungheni, care va servi ca sursă de date colectate pentru elaborarea diagnosticului la actualizarea capitolului dat și s-a stabilit ca acesta să fie prezentat și explicat la ședința de lucru din 29 mai 2018 cu primarii și secretarii consiliilor locale din toate unitățile administrativ-teritoriale ale raionului Ungheni unde să ia parte și reprezentanții GFA/GIZ.

 Pentru mai multe detalii:Tel. 0236 2 53 09