Conform prevederilor art. 33 al Legii 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, pensionarii care, după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, activează sau au activat în câmpul muncii pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la 2 ani, cu condiția că pensia calculată este mai mare decât pensia aflată în plată.
Începând cu 01.01.2024, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă persoanele care la etapele anterioare au beneficiat de reexaminarea pensiei cât și persoanele care sau pensionat după 01.01.2019 și au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani după acordarea/reexaminarea pensiei.
Totodată, vor fi reexaminate și pensiile de dizabilitate stabilite până la 01.01.2022, pentru persoanele ce confirmă un stagiu de cotizare contributiv după realizarea dreptului la pensie de la 2 ani până la 7 ani.
Astfel, cererile de reexaminare a pensiei pentru limită de vârsta/dizabilitate pot fi depuse începând cu 01 ianuarie 2024, la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliu sau online prin utilizarea serviciului electronic „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ, care poate fi accesat pe pagina web-oficială cnas.gov.md sau portalul guvernamental servicii.gov.md.
Depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiilor, ONLINE, este cea mai simplă, rapidă și comodă modalitate de a economisi timp și resurse, la cererea în formă electronic este necesar de a introduce un minim de date de identificare:
-tipul pensiei care se solicită a fi reexaminată (limită de vârsta sau dizabilitate);
-numărul de identificare (IDNP),
-data nașterii.
Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea și actele necesare la Casa Teritorială de Asigurări Sociale.
Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.cnas.gov.md sau la Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.