La 24 mai 2017 echipa proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) – implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) – alături de factorii de decizie din raionul Ungheni, s-au întrunit la o masa rotundă.

Scopul evenimentului a fost de a prezenta și discuta rezultatele a trei proiecte  ce urmează a fi implementate în raionul Ungheni, proiecte  finanțate de Banca Europeană de Investiții.  La eveniment au participat: președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, vicepreședinții raionului, viceprimarii mun. Ungheni, primarul localității Florițoaia Veche, managerul LT ”Mihai Eminescu”, managerul energetic al raionului, managerul de proiect, Philipp Johannsen,  reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, echipa Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),  Ambasada Suediei, Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții.

Președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun a prezentat o informație despre trei proiecte majore care urmează a fi implementate în raionul Ungheni prin intermediul  proiectului MSPL, și anume: proiectul ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în Zona 5” (Ungheni, Nisporeni, Călărași);  proiectul ”Sporirea eficientei energetice la LT ”Mihai Eminescu”  din or. Ungheni; proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare de apă și canalizare în or. Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni, satul Petrești. Faza I or. Ungheni”.

”Sper să avem o discuție productivă referitor la  acele proiecte care care ne dorim a vedea implementate cu suportul donatorilor externi. Necesitatea implementării acestora este stringentă pentru populația din zonă. Vă mulțumesc pentru asistența oferită la pregătirea tehnică: elaborarea studiului de fezabilitate, auditul energetic, realizate la nivel local împreună cu experții GIZ și ADR. Suntem deschiși să discutăm despre ce am realizat până în present și cu ce provocări ne-am confruntat. Totodată,  implementarea dinamică a unor proiecte complexe  solicită mari investiții, dar și responsabilități.  Suntem conștienți de angajamentele Consiliului raional, și, cu toată seriozitatea, vă asigurăm de durabilitatea acestora”, a spus Ludmila Guzun.

Philipp Johannsen, manager de proiect  (MSPL) a subliniat importanța unui dialog deschis cu autoritățile publice locale: ”Intenția noastră este de a vedea la ce etapă suntem în pregătirea și implementarea proiectelor. Vreau să avem un dialog  constructiv, despre ce am realizat, care sunt provocările și ce trebuie să mai realizăm în această direcție. De asemenea, ca parteneri de dezvoltare este important să știm unde putem veni cu niște ajustări, pentru a vă ajuta să deveniți eficienți. GIZ nu este donatorul, este acel care gestionează banii oferiți de UE. Această întrevedere este o oportunitate pentru discuții sincere, deschise și eficiente. Astăzi ne propunem să punctăm realizările proiectelor din raionul Ungheni, dar, totodată, să identificăm și provocările cu care v-ați confruntat, să identificăm problemele, să stabilim prioritățile și soluțiile pentru acestea”.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) finanțează în Republica Moldova diverse proiecte de importanță vitală și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).