10 decembrie 1980 îşi începe activitatea unul din cei mai importanţi agenţi economici din Republica Moldova, care peste ani devine brandul raionului Ungheni: Covoare-Ungheni.

În 35 de ani de activitate, produsul final al întreprinderii ajunge să fie recunsocut la nivel internaţional drept calitate şi originalitate.

În numele Consiliului raional Ungheni, al meu persoanl şi al fiecărui unghenean în parte, stimate domnule Nicolas Nicula, dragi angajaţi ai S.A.Covoare-Ungheni, permiteţi-mi să vă aduc sincere felicitări, urări de sănătate, forţe şi noi realizări pe care vi le propuneţi să le realizaţi pe viitor.

Ţinem să vă mulţumim pentru activitate prodigioasă la promovarea imaginii raionului Ungheni la nivel naţional şi internaţional prin păstrarea valorilor şi tradiţiilor.

La mai mult şi la mai mare!

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,            Ludmila GUZUN