Astăzi, 07 iulie 2015, a avut loc lansarea unui proiect în premieră pentru Republica Moldova şi în special pentru raionul Ungheni cu denumirea Fortificarea sindicatelor democratice pentru tinerii funcţionari publici din Ungheni”. Proiectul va avea un impact important asupra tinerilor funcţionari publici – membri de sindicat, deoarece le va evidenţia, dezvolta cunoştinţele şi competenţele care vor contribui la creşterea calităților de lider și abilităților, cum ar fi: de comunicare, planificare strategică, guvernare administrativă, va contura rolul necesităţii de instruire a funcționarilor publici în consolidarea instituțiilor democratice, a transparenței și a eticii în administrația publică.

  Scopurile proiectului sînt:

      Fortificarea unei mişcări sindicale democratice, prietenoase tineretului, în raionul Ungheni, fiind un instrument de educaţie civică şi democratizare.

      Susţinerea tinerilor angajați din serviciul public în intenţia lor de a deveni buni lideri sindicali, îmbunătățind abilităţile lor civice şi manageriale prin prisma educației sindicale.

Promovarea tinerilor lideri în dezvoltarea dialogului cu angajatorii, prin participarea comună la întîlniri şi mese rotunde, care încurajează dezbaterea, dezvoltarea și implementarea soluţiilor reale în problemele abordate.

      Creşterea nivelului de transparenţă şi de informare a membrilor de sindicat din raionul Ungheni prin crearea şi actualizarea site-ului web al asociaţiei teritoriale a sindicatelor Ungheni a Federaţiei „SINDASP” .

       Elaborarea de broşuri informative repartizarea acestora pentru transmiterea experienţei.

     Partenerii proiectului sînt:  Consiliul raional Ungheni, Federaţia  Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova. „SINDASP” din Republica Moldova, asociațiile sindicale primare.

  La evenimentul de lansare au participat: dl Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni, dl Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei  Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova. „SINDASP” , dna Tatiana Bubnova,  preşedintele asociaţiei teritoriale a sindicatelor „SINDASP” şi persoanele ţintă din proiect – tinerii funcţionari publici – angajaţi ai Consiliului raional Ungheni, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I din raionul Ungheni, serviciilor desconcentrate.

   Participanţii au susţinut ideea acestuia şi au evidenţiat beneficiile ce vor rezulta din implementarea lui, menţionînd în special organizarea Şcolii de vară pentru tinerii funcționari publici din raionele Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Făleşti, cu genericul “Tinerii pentru sindicate democratice”, ca fiind o oportunitate benefică pentru tinerii funcţionari publici în scopul ridicării nivelului de comunicare a tinerilor lideri, creînd totodată o reţea regională.

     Proiectul Fortificarea sindicatelor democratice pentru tinerii funcţionari publici din Ungheni” este realizat cu suportul generos al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova prin intermediul Programului de granturi pentru democraţie din resursele acordate de către Guvernul SUA.