Astăzi, 03 decembrie, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni s-a desfășurat masa rotundă cu genericul ,, Să ne unim eforturile pentru a le oferi o șansă”, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea intersectorială în protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.
La ședință au fost expuse aspecte cu privire la drepturile medicale și sociale ale persoanelor cu dizabilități și problemele cu care se confruntă.
În cadrul ședinței au participat, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului, dnl Oleg Belbas, director CNAM, șefii instituțiilor medico-sanitare publice centrele de sănătate și specialiștii relevanți ai Direcției generale asistență socială și protecție a familiei.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului