Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, România (partener-aplicant), Asociaţia pentru Transfer Tehnologic şi Inovaţii, Varna, Bulgaria şi Consiliul Districtului Enez, Turcia, a început implementarea proiectului TREASURE ”Patrimoniul Cultural Comun – Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”, cod eMS BSB-371, în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate.

Lansarea proiectului a avut loc în cadrul Mesei Rotunde, astăzi, 09 noiembrie, 2018, orele 10.00, în sala de şedinte a Consiliului Raional Ungheni. La eveniment au participat Doamna Ludmila Guzun, președintele raionului, șeful Oficiului Cancelariei de Stat Domnul Petru Gherasimov, Domnul consul al Biroului Consular Ungheni Petru Lițiu, Doamna Svetlana Lazăr, presedinta ANTREC Moldova, Doamna Maria Hămurari, Universitatea de Stat din Moldova, reprezentanți ai autorităților publice locale, asociații obștești, lucrători în cultură, etc.

Doamna președintă Ludmila Guzun, în comunicarea sa a accentuat importanța atragerii fondurilor externe pentru dezvoltarea economică și socială a raionului Ungheni.

Dezvoltarea afacerilor bazate pe turism capătă o amploare tot mai mare în Republica Moldova, deaceea un proiect care ar stimula procesul de atragere a turiștilor este binevenit.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea şi dezvoltarea unei reţele de cooperare transfrontalieră, în vederea consolidării cooperării instituţionale între participanţi – autorităţile publice regionale şi locale şi organizaţii neguvernamentale, pentru a sprijini inovarea şi îmbunătățirea calităţii conştientizării publicului larg în comunităţile implicate în proiect privind valorificarea, conservarea şi promovarea siturilor arheologice şi patrimoniul cultural şi natural specific fiecărei regiuni.

În acest sens, în raionul Ungheni vor fi întreprinse următoarele activităţi:

 • Crearea şi dotarea unui centru de informare turistică cu mobilier şi echipament
 • Procurarea şi instalarea unui panou electronic informatic (LCD) pentru promovarea raionului Ungheni
 • Elaborarea unui film cu promovarea atracţiilor turistice(în special medievale), 500 CD-uri
 • Elaborarea unui album digital de promovare
 • Instruirea potenţialilor ghizi locali(20 persoane) din raionul Ungheni
 • Amenajarea unei platforme expoziţionale la Plaiul Fagului, Rădenii – Vechi
 • Organizarea unui Festival etnic – Plaiul Fagului, Rădenii – Vechi

Rezultatele aşteptate cuprind (în raionul Ungheni):

 • Crearea şi dotarea unui Centru de informare turistică
 • Un film de promovarea a atracţiilor turistice istorice şi culturale din raionul Ungheni şi multiplicarea acestuia pe 500 CD-uri spre diseminare;
 • 1 album digital, care promovează oraşele partenere ale proiectului şi evenimentele culturale istorice;
 • 20 persoane instruite in calitate de ghizi locali
 • creşterea gradului de promovare turistică a raionului Ungheni în Bazinul Mării Negre.