Masa rotundă de prezentare a rezultatelor pilotării Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, organizată în cadrul Proiectului EVOLVE4GE – Accelerarea egalității de gen asigurând abilitarea femeilor prin oportunități economice, combaterea violenței și guvernare sensibilă la gen, finanțat de Uniunea Europeană.

Prin ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Republica Moldova s-a angajat să întreprindă demersurile necesare

pentru înființarea serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale.

Pentru a sprijini eforturile, Guvernului Republicii Moldova, în martie 2023, UN Women a înființat primul Serviciu regional integrat pentru victimele violenței sexuale la Ungheni, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Totodată, la 19 iulie 2023, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 508 privind pilotarea Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, conform căreia, UN Women va continua să sprijine pilotarea Serviciului integrat regional, acoperind raioanele Ungheni, Fălești, Sîngerei, Călărași, Nisporeni și Telenești.

În cadrul serviciului, victimele violenței sexuale beneficiază într-o singură locație de asistență medicală specializată, expertiză medico-legală, asistență psiho-socială și juridică, precum și servicii de evaluare psihologică.