La 12 octombrie curent, s-a desfășurat – Masa rotundă, cu tematica ,,Oportunităţi de dezvoltare a turismului în raionul Ungheni pe baza resurselor şi parteneriatelor existente”.

Scopul evenimentului: Identificarea potenţialului de dezvoltare a activităţilor turistice în teritoriu, prin studierea experienţei şi oportunităţilor de parteneriate.

Cu referire la :

  1. Dezvoltarea turismului rural în raionul Ungheni prin utilizarea durabilă a resurselor;
  2. Centru de Informare şi Educaţie Ecologică “Radenii Vechi” – resursă strategică pentru dezvoltarea turismului ecologic;
  3. Propuneri de colaborare în domeniul turismului rural;
  4. Experienţa partenerilor în dezvoltarea turismului şi oportunităţi de colaborare;
  5. Discuţii cu partenerii.

Participanţi la eveniment: reprezentanţi CR Ungheni, primari, parteneri străini, persoane interesate, parteneri din Polonia, România, Ucraina.