În perioada 26 noiembrie – 02 decembrie 2017, un grup de 14 persoane din Republica  Moldova, membri ai Clusterului Energie și Biomasă au participat la o vizită de studiu în Cehia. Scopul vizitei a fost preluarea experiențelor și practicilor pozitive de conlucrare a diferitor actori locali și naționali, reprezentanți ai mediului academic, public, economic, în domeniul producerii și utilizării energiei alternative, în special bazată pe biomasă. Raionul Ungheni a fost reprezentat de  Violeta Petre, directorul Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor din partea Consiliului Raional Ungheni și Victor Vorobiov, producător de biomasă și energie din biomasă.

În cadrul vizitei de lucru au vost vizitate Universitățile Tehnică și Agricolă, Centrul de Cercetare în domeniul clădirilor inteligente, Institutul de cercetare în domeniul înverzirii/Parcul dendrologic, combinatul de producere a cazanelor pe bază de biomasă ”Atmos”, Fondul de Mediu al Cehiei, Ministerul de Mediu al Cehiei, satul Knezice, autonom energetic, s-au întâlnit cu eventuali parteneri din Cehia.

În continuare membrii Clusterului Energie și Biomasă din Moldova, se vor întruni într-un atelier de lucru în luna ianuarie pentru a elabora Strategia Clusterului, iar în primăvară va avea loc Forumul Partenerilor, la care vor fi invitati eventuali parteneri din Cehia și Moldova pentru a stabili relații de colaborare reieșind din tema producerii și livrării biomasei și utilajului.