Dragi bibliotecari,

Cu  ocazia sărbătorii profesionale, în numele Consiliului raional  Ungheni și al meu personal, Vă mulțumesc pentru munca plină de abnegație, pentru devotement,  răbdare și omenie.

Biblioteca reprezintă o componentă esențială a societății, iar cartea este elementul fundamental al umanităţii şi patrimoniul spiritual prin care se transmite cultura, valorile şi tradițiile, iar rolul bibliotecarilor este de promotor al valorilor spirituale în viaţa comunităţii.

Vă asigurăm de aprecierea, respectul și gratitudinea noastră față de profesionalismul de care dați dovadă.

Multă sănătate, fericire în viața personală, prosperitate și noi realizări pe plan profesional!

Cu respect,

Vicepreședintele raionului Ungheni

Iulia Pancu