Stimați lucrători ai Procuraturii,

Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia

Zilei Lucrătorului Procuraturii, care a devenit

o bună tradiție de a fi consemnată pe data de 29 ianuarie.

Vă exprim respectul și gratitudinea pentru munca dumneavoastră nobilă,

consacrată triumfului Dreptății, întru protejarea drepturilor

și libertăților fundamentale ale omului,

precum și contribuția adusă la înfăptuirea actului de justiție.

Fiind unul din elementele esențiale ale sistemului de drept,

Procuratura a dovedit că este unul din principalele atribute ale statului,

care supraveghează respectarea legalității în toate sferele vieții.

Raionul  Ungheni are nevoie de o justiție echitabilă,

iar dumneavoastră sunteți promotorii și responsabilii acestei sarcini deloc ușoare,

așa cum dreptatea este cel mai de preț lucru

al unei societăți fără de care aceasta nu poate exista.

Fie ca aprecierile pentru contribuția dumneavoastră

întru triumful dreptății să vă aducă multă satisfacție,

perseverență și noi realizări în exercitarea nobilei profesii!

Vă doresc sănătate, prosperitate, împliniri personale

și succese remarcabile în îndeplinirea responsabilităților

dificile și nobile conferite prin Lege.

 

Cu aleasă considerațiune,

Președintele raionului Ungheni,

Ghenadi MITRIUC