Stimaţi colegi,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”, Vă aduc sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activaţi în acest domeniu.

În numele Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei din Republica Moldova, dar și în numele meu personal, permiteţi-mi să-mi exprim întreaga recunoștinţă pentru eforturile Dvs. în deservirea și consilierea socială a populaţiei, pentru implicarea, dăruirea de care daţi dovadă și pentru suportul continuu pe care îl acordaţi zi de zi familiilor și copiilor acestei ţări.

Prin munca asiduă pe care o depuneţi în slujba comunităţii, Dumneavoastră sunteţi cei care aduceţi o contribuţie considerabilă în asigurarea bunăstării populaţiei. Cunoaștem că acolo unde sunt lipsuri, există și indiferenţă, acolo unde este neputinţă, există și injustiţie, iar deseori, cel care se încumetă ca un adevărat temerar să schimbe lucrurile în bine, își asumă un rol „de salvator” greu de egalat cu oricare altă profesie, întrucât rolurile lucrătorilor din domeniul protecţiei sociale nu pot fi strict delimitate. Ele nu pot fi înscrise într-un orar de strict muncă, ele nu sunt identice cu cele din ziua precedentă, din contra, ele se completează cu alte roluri, fiind impuse de situaţiile în care se află toate categoriile de beneficiari, fie că vorbim despre victimile violenţei în familie, copiii străzii, copiii abandonaţi de părinţi plecaţi la munci peste hotare, fie că vorbim despre persoane cu dizabilităţi sau persoane în etate…

Noi, cei care activăm în sfera socială, avem o misiune importantă pe care trebuie să o împlinim, și anume să sprijinim populaţia să obţină condiţiile necesare pentru a trăi o viaţă decentă acasă, alături de cei dragi.  Munca noastră are la bază valori fundamentale cum ar fi: încrederea, bunătatea, respectul, iubirea de oameni, prietenia, echitatea socială, competenţa și integritatea profesională.

Protecţia socială a populaţiei trebuie abordată ca pe o investiţie pe termen lung în dezvoltarea ţării, prin implementarea eficientă a politicilor sociale, oferind astfel rezultate în reducerea sărăciei, în formarea unei forţe de muncă sănătoase și nu în ultimul rând a unei ţări  care se bucură de bunăstarea socială.

Pentru Ministerul Muncii Protecţiei Sociale și Familiei este esenţial să promoveze politici și servicii sociale echitabile, să construiască o societate prosperă pentru toţi. În acest scop, vom sprijini și îmbunătăţi,  în continuare, abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social, ceea ce le va permite să-și îndeplinească la cel mai înalt nivel  performanţele lor profesionale.

Așadar, cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, Vă urez multă sănătate și forţe suficiente pentru a putea fi alături de cei pentru care sunteţi sprijin și speranţă. Dumneavoastră sunteţi persoanele cărora bătrânii le împărtășesc amarul și înţelepciunea, copiii rămași fără îngrijire părintească Vă împărtășesc bucuriile și tristeţile, familiile în dificultate Vă împărtășesc nevoile zilnice, dar și lecţiile de viaţă despre rezistenţă și preseverenţă…

Sunteţi omul de suflet, care îi ascultă și le alină durerea.

Pentru toate acestea, Vă mulţumesc și Vă doresc să perseveraţi cu profesionalism, cu dedicaţie și cu încrederea că întotdeauna veţi avea sprijinul nostru în toate acţiunile în beneficiul populaţiei!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit respect,

Stela Grigoraș, ministra Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei