La mijlocul lunii septembrie,  într-o ambianță autumnală,

 marcăm sărbătoarea profesională a silvicultorilor.

 Lucrătorilor din domeniul silvic le revine sarcina de a ocroti,

proteja și ajuta pădurea, de aceea

sunt în mod direct cei mai buni prieteni ai naturii.
În numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal,

adresez lucrătorilor din ramură cele mai sincere

și cordiale felicitări cu urări de bine și prosperitate.

 Exprimăm întreaga noastră considerație pentru contribuția

pe care o aduceți în administrarea

 și gospodărirea fondului forestier al raionului.

Vă urez multă sănătate, noi realizări

în plan personal și profesional.

Fie ca în familiile Dvs. să dăinuie pacea și bunăstarea.

Vă doresc ca pasiunea şi tenacitatea să fie valorile

după care să vă ghidaţi în activitatea de zi cu zi

şi care să fie cultivate şi generaţiilor viitoare

care vor îmbrăţişa această profesie,

stând la straja patrimoniului național Măria Sa, Pădurea.

 

Cu profundă considerație,

Președintele raionului Ungheni

Alexandru CIUVAGA