Stimaţi lucrătorilor din domeniul arhitecturii!

Cu prilejul frumoasei sărbători Ziua Arhitectului Vă transmit sincere felicitări şi urări de bine.

Arhitectura este o ramura importantă în cultura şi istoria oricărei ţări. Orice construcţie devine operă de arhitectură atunci cînd expresia artistică exterioară şi interioară, inclusiv organizarea spaţiului interior asigură trăinicia clădirii pentru traiul şi munca de zi cu zi.

Activitatea profesională şi aportul fiecărui arhitect ne fac viaţa mai frumoasă, mai profundă şi plină de sentimente. Prin muncă şi profesionalism, depuneţi, zi de zi, mult efort pentru promovarea valorilor culturale şi dezvoltarea viitorilor arhitecţi.

Vă doresc să vă bucuraţi de recunoştinţa, respectul şi aprecierea celor cărora le-aţi dăruit bucurii prin munca Dumneavoastră nobilă. 

Prosperitate, mult curaj, voinţă, spirit creator, succese remarcabile în munca!

 

Cu sentimente alese, 

Preşedintele raionului Ungheni

Ludmila GUZUN