Stimaţi pedagogi,

Dragi elevi,

Dragostea şi setea de carte iarăşi ne adună la un început frumos de toamnă pentru a ne spune reciproc: Bun venit la Ziua Cunoştinţelor!

Începutul unui nou an şcolar este pentru noi toţi un prilej de bucurie şi de speranţă. Răsună primul sunet – şi  sălile de studiu, laboratoarele ştiinţifice renasc la viaţă, găzduind copiii şi tinerii creativi, dornici de noi cunoştinţe.

Dragi elevi, la acest frumos început de toamnă Vă dorim un an plin de realizări, note bune şi cunoştinţe vaste. Apreciaţi anii de şcoală, căci sînt cei mai frumoşi din viaţă. Folosiţi raţional orice moment al procesului de studiu, pentru a acumula cunoştinţele necesare, pentru a vă afirma în lumea contemporană şi, în acelaşi timp, pentru a răscumpăra eforturile părinţilor şi dascălilor care vă îndrumă în viaţă.

Dorim tuturor elevilor cît mai multe şi interesante călătorii în lumea cunoştinţelor. Vă îndemnăm să cuceriţi culmile cunoaşterii şi să deveniţi buni patrioţi ai meleagului natal.

Cu prilejul începutului noului an de studii, stimaţi pedagogi, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperare, dorindu-Vă succese remarcabile în activitatea profesională, ani mulţi de viaţă rodnică, plini de frumuseţe, vigoare şi performanţe.

Tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional al ţării, Vă dorim putere de muncă, un an şcolar cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale, pentru prosperarea poporului şi a Patriei noastre – Republica Moldova.

Vă dorim tuturor un start reuşit în anul de studii 2016-2017!

Cu sentimente alese, în numele Consiliului raional Ungheni,

Preşedintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun