Stimati colaboratori ai Inspectoratului Fiscal,

Cu prilejul zilei profesionale, din numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal, adresez felicitări tuturor celor ce activează în organele Serviciului Fiscal de Stat, pentru munca asiduă, pentru rezultatele obţinute în reformarea sistemului fiscal şi, în special, pentru reuşitele din ultima perioadă, contribuţia nemijlocită la refacerea situaţiei financiare în ţară.

Lucrători ai Serviciului Fiscal, am certitudinea că veți aplica toate cunoștințele pentru a demonstra în continuare, perseverență și responsabilitate în vederea formării unui echilibru financiar în societate, având destulă energie și talent  în depășirea oricăror dificultăți apărute. Misiunea Serviciului Fiscal este de a contribui la dezvoltarea economiei naționale și prosperarea țării, în beneficiul fiecărui cetățean în parte.

Vă doresc multă sănătate, succese și performanțe în tot ceea ce faceți pentru binele comunității. Fie ca serviciile prestate de către instituția în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere.

Cu profund respect,

Președinta raionului Ungheni,

Ludmila Guzun