Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei,

Profesia de asistent social poate fi considerată mai mult o vocaţie decât o profesie. La baza ei stă dorinţa de a-i ajuta pe alţii şi de a contribui la schimbarea în bine a vieţii persoanelor care au nevoie de grijă şi atenţie deosebită.

Contactul cu persoane din medii defavorizate face din această meserie o provocare continuă, solicitând multă fermitate, răbdare, dar şi prezenţă de spirit. Este  o activitate  dificilă şi laborioasă care necesită un efort considerabil, abilităţi, căldură umană, de rând cu dragostea faţă de cel apropiat şi optimism.

Cu prilejul zilei profesionale, sărbătorită în a treia duminică a lunii septembrie, Vă dorim multă sănătate, optimism, fericire, noi forţe şi succese!

Pace şi mult soare în sufletul şi în casele  Dumneavoastră!

Cu deosebită consideraţie, în numele Consiliului raional,

Preşedintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun