Stimaţi Salvatori din raionul Ungheni!

 

Este deja o frumoasă tradiţie ca în data de 5 aprilie, în Republica Moldova să sărbătorim Ziua vitejiei, a curajului şi a devotamentului, îmbinate toate în nobila meserie de Salvator.

 

În numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal, vă adresăm sincere felicitări tuturor angajaţilor din cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, asigurîndu-vă de aprecierea, respectul și gratitudinea noastră faţă de profesionalismul şi dăruirea de care daţi dovadă în munca pe care o desfăşuraţi.

Activitatea Dumneavoastră este una din cele mai onorabile implicînd expunerea conştientă în faţa riscurilor de zi cu zi în salvarea de vieţi omeneşti. Sînteţi cei care le dăruiţi speranţă oamenilor aflaţi în dificultate şi le salvaţi bunurile.

 

Cu deosebită considerație,

Președintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun.