Stimația contabili!

Cu ocazia sărbătorii profesionale  Ziua Contabilului  – marcată la 4 aprilie, în numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal, sunt onorat să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de bine şi vă exprim alese sentimente de consideraţie și preţuire pentru responsabilitatea, exigenţa și sacrificiul cu care vă devotaţi profesiei contabile.

Apreciez la justa valoare munca asiduă din domeniul contabilităţii şi sunt ferm convins că şi în viitor veţi depune toate eforturile pentru dezvoltarea economiei naţionale şi la sporirea bunăstării populaţiei.

Respect foarte mult dedicaţia şi contribuţia Dumneavoastră la reformarea domeniului contabil din raionul Ungheni și Republica Moldova.

Pace și liniște în casele Dumneavoastră!

 

Cu deosebită considerație,

Președintele raionului Ungheni,

Ghenadi MITRIUC