Dragi prieteni, stimaţi ungheneni!

În ajunul sărbătorilor naţionale, Ziua Independenţei Republicii Moldova şi Ziua Limbii Române, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, vreau să vă aduc în dar sincere felicitări, urări de bine şi prosperitate.

Sunt 24 de ani de când, prin voinţa poporului ţării noastre, ne-am desprins dintr-un imperiu și ne-am declarat independenţi, act consfinţit de Marea Adunare Naţională și de Parlamentul Republicii.

Vă îndemn stimaţi concetăţeni să purtăm cu cinste şi demnitate numele de moldoveni, să păstrăm sfîntă memoria predecesorilor care au făcut posibil acest parcurs, să ţinem vie istoria neamului şi să dăm în continuare dovadă de popor brav şi viteaz.

Fiind cartea de nobleţe şi testimoniul de naţionalitate a ţării, această zi dă suflu tuturor cetăţenilor noştri de a păstra vie limba, cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa. De peste două decenii vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii şi demonstrăm lumii întregi că ţara noastră are viitor.

În rîndul sărbătorilor naţionale, se înscrie frumos şi sărbătoarea oraşului nostru Ungheni. La cea de-a 553-a aniversare a sa, vă doresc multă sănătate, cumpătare şi verticalitate şi să ne ajute Bunul Dumnezeu să rezolvăm toate problemele şi necesităţile ce le întîlnim astăzi în oraş şi raion, pentru a purta cu demnitate numele de cel mai European oraş din Republica Moldova.

Felicitări!

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni         Ludmila GUZUN