Dragi bibliotecari!

Ziua de 23 aprilie a fost desemnată Ziua bibliotecarului, care coincide,

 de altfel cu Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de autor.

Această zi evidențiază importanţa lecturii, artei,

culturii şi a bibliotecii în societate,

cît și aprecierea la justa valoare a rolului cărții ca temelie a educației,

comunicării și vieții sociale.
Profesia de Bibliotecar este semnul definitoriu al cunoaşterii,

variat şi profund ca fascinanta lume a cărţilor.  

Apreciem în mod deosebit contribuţia excepţională pe care Dumneavoastră o aduceți la creşterea şi educaţia noilor generaţii în spiritul valorilor noastre autentice,

al adevărului şi al libertăţii.

Pentru toate acestea, gândul bun, recunoştinţa şi iubirea noastră

 se vor îndrepta întotdeauna către Domniile Voastre

şi vor însoţi permanent nobila lucrare spirituală la care sunteţi angajaţi.
Din numele Consiliului raional Ungheni,

Vă aduc cele mai cordiale urări de bine cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi

Vă dorim frumoase împliniri profesionale, prosperitate materială, bucurii personale.

 Fie ca Lumina Cărţii pe care o răspândiţi pretutindeni să lumineze şi în anii ce vin,

sufletele şi cugetele noastre, îndrumându-ne către viitorul cel bun!

Cu alese considerațiuni,

Președintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun.