Stimaţi judecători, procurori, avocaţi, notari, lucrători din domeniului justiției!

19 octombrie este ziua profesională a celor care au o nobilă misiune de a asigura liniștea, binele și ordinea  pentru cetățenii noștri.

Meseria căreia Vă dedicați zi de zi, presupune multă responsabilitate, etică profesională, demnitate, obiectivitate și interes sporit față de nevoile societății și problemele  acesteia.

Apreciem mult munca Dumneavoastră și eforturile pe care le depuneți în vederea îndeplinirii sarcinilor conferite de lege.

Republica Moldova are nevoie de o justiție echitabilă, iar Dumneavoastră sunteți promotorii și responsabilii de această sarcină deloc ușoară, așa cum dreptatea este cel mai de preț lucru al unei societăți fără de care nu poate exista.

Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale a lucrătorului în justiţie, Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă şi responsabilitatea asumată.

Vă dorim sănătate, împliniri personale şi succese pe plan profesional!

Cu deosebita considerație, în numele Consiliului raional Ungheni,

Președinta raionului,

Ludmila GUZUN