Stimați funcționari publici

Vă adresez sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale, marcată anual în Republica Moldova la 23 iunie.

Activitatea în serviciul public nu este ușoară, astfel dumneavoastră vă revine rolul de punte de legătură dintre cetățeni și stat.

Vă mulțumesc tuturor funcționarilor publici din raionul Ungheni pentru conlucrare și munca depusă întru asigurarea cetățenilor cu servicii eficiente,

calitative și accesibile, și sper că și în continuare profesionalismul și transparența vă vor ghida în procesul de realizare a obiectivelor,

sarcinilor și atribuțiilor de serviciu.

Fie ca toate inițiativele dumneavoastră să genereze rezultate pozitive și să vă inspire cu forțe noi și idei constructive.

Vă doresc sănătate, prosperitate, pace și liniște în familie.

 

Cu respect,

Preşedintele raionului Ungheni,

Ghenadi MITRIUC