Stimaţi lucrători din sfera telecomunicațiilor,

din numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal

vă adresez sincere urări de bine şi sănătate,

apreciez enorm munca pe care dumneavoastră

o prestați cu multă responsabilitate şi profesionalism.

Datorită eforturilor pe care le depune-ți zi de zi,

comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei

constituie cea mai sigură cale pentru a asigura

Republicii Moldova o avansare rapidă,

cu o economie de piaţă funcţională

şi schimb de informaţie cu toate statele lumii.

Să aveți parte de multă sănătate, bucurii nemărginite,

prosperitate, mult curaj, voință și succese remarcabile.

 

Cu respect,

Președintele raionului Ungheni

Ghenadi MITRIUC