Stimați specialiști din domeniul contabilității,

Este deja o frumoasă tradiție, ca anual, la 4 aprilie

 în Republica Moldova să fie consemnată Ziua Contabilului.

 Cu acest minunat prilej, din numele Consiliului raional Ungheni

și al meu personal vă exprim înalte consideraţiuni

 pentru contribuţia Dumneavoastră la dezvoltarea economiei

raionului și a țării, şi vă adresez sincere felicitări şi urări de succes

 tuturor specialiștilor din domeniul contabilității.

Apreciez înalt valoarea muncii Dumneavoastră şi sunt ferm convins

că şi în viitor veţi depune eforturile necesare

pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi.

Să vă bucurați de stimă și respect, să aveți realizări frumoase pe

plan profesional și să vă însoțească mereu în activitate succesul,

perseverența, profesionalismul și creativitatea.

 

 

Cu prețuire,

Ghenadi MITRIUC

Președintele raionului Ungheni