Stimaţi participanţi la Forumul Economic Regional, ediţia V,

Din numele organizatorilor evenimentului, şi anume Consiliului raional Ungheni şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, dorim să vă aducem sincere mulţumiri pentru deschiderea şi participarea la forumul desfăşurat în data de 03 iulie curent în or. Ungheni. Interesul sporit şi prezenţa a peste 160 de reprezentanţi ai autorităţilor publice internaţionale, naţionale şi locale, mediului asociativ şi privat din Republica Moldova, România, Italia, Cehia, a confirmat actualitatea genericului selectat„Dezvoltare economică prin parteneriate durabile”.

         Exprimăm întreaga gratitudine vorbitorilor forumului care  s-au împărtăţit cu practicile de succes şi propunerile de colaborare pe viitor. Din raionul Ungheni, deschiderea şi-au exprimat  SRL „Fortina-Labis”, SRL „Agrosfera BM”, primăria Ungheni, Secţia Cultură şi Turism, filila Ungheni a BC „Moldova Agroindbank”, Centrul de Servicii NEXUS, Ungheni.

       Sîntem recunoscători producătorilor locali pentru organizarea expoziţiei, şi anume: SA „Ceramica-Ungheni”, SA „Ungheni-Vin”, SRL „Agrosfera-BM”, APA „Uncalnis”, ZEL „Ungheni-Business”, meşterilor populari.

Partea practică a evenimentului a cuprins 2 vizite de studiu, care nu ar fi posibile fără susţinerea SRL „AgroAudit”, administraţiilor rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului”,  taberei de vară „Pro Sănătatea” şi primăriei Rădenii Vechi .

        În acelaşi context, adresăm mulţumiri şi sponsorilor evenimentului, şi anume BC „Moldova Agroindbank” şi proiectului NEXUS pentru susţinerea financiară acordată.

       Nu în ultimul rînd, exprimăm recunoştinţa tuturor partenerilor locali şi prestatorilor de servicii care au contribuit la organizarea cu succes a Forumului Economic Regional, ediţia V.

         Sîntem ferm convinşi că rezultatele forumului vor fi vizibile în viitorul apropiat, iar parteneriatele stabilite vor fi eficiente, reprezentînd calea spre o dezvoltare economică durabilă a întregii regiuni.

 

       Cu distinse sentimente,                 

Iurie TOMA, preşedintele raionului Ungheni