Joi, 06 aprilie 2017, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” din Județul Iași a avut  loc ședința  de suport și consultanță SAM 4 unde Consiliul raional Ungheni, în calitate de  partener al Proiectului CRISMAS, a fost reprezentat de președinta raionului Ludmila GUZUN, echipa locală și 5 dintre cei mai activi membri ai Grupului de lucru creat în cadrul acestui proiect, iar partenerul lider din Olanda – de managerul proiectului  Nico van OS și expertul Ruud HOUDIJK. Ședința a avut drept scop asigurarea unui transfer de bune practici privind dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență în regiunea Ungheni – Iași.

Într-o atmosferă prietenoasă și lucrativă, delegația de la Ungheni s-a informat despre procesul de elaborare și implementare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul Județului Iași (PAAR). Acest document important cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Iaşi, precum și măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. PAAR asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin în etapa predezastru, pe timpul producerii dezastrului şi în etapa postdezastru, astfel creând un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă. Cel mai important este faptul că PAAR include măsuri care asigură un răspuns optim pe timp scurt, mediu şi de lungă durată, până la reabilitare, în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. Un subiect important discutat în cadrul acestei ședințe a vizat principalele tipuri de riscuri la nivelul Județului Iași, care pot avea efecte transfrontaliere. Dintre aceastea fac parte inundațiile, alunecările de teren, cutremurele de pământ, incendiile de vegetație, accidentele, avariile, exploziile, incendiile în activitățile de transport și depozitare a produselor periculoase, poluările de ape.

”Cele două acorduri dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor și pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale reprezintă un cadru favorabil și permite cooperarea între Ungheni și Iași. Este important ca sa fim pregătiți pentru cea mai gravă situație, astfel vom putea preveni multe pierderi. Este cert că trebuie să pregătim populația pentru situațiile de urgență, dar un mare accent este pus pe pregătirea autorităților publice locale. Pentru o colaborare eficientă în domeniul pregătirii autorităților publice locale din Ungheni și Iași, pentru a face față situațiilor de urgență, este necesară o planificare a simulărilor sau exercițiilor comune cu impact transfrontalier pentru 2018 și nu văd că ar fi o problemă să le desfășurăm”, în cadrul discuțiilor a accentual Dan Paul IAMANDI, inspector șef ISUJ Iași.

Un capitol aparte din PAAR este dedicat  riscurilor care pot avea efecte transfrontaliere. Din categoria riscurilor de dezastre transfrontaliere au fost enumerate inundațiile, alunecările de teren, cutremurele de pământ, incendiile de vegetație, accidentele, avariile, exploziile și poluările de ape. Având în vedere că până la sfârșitul anului 2017 raionul Ungheni va fi unicul raion din Republica Moldova care va avea o strategie de management al riscurilor de dezastre, destul de utile au fost discuțiile privind aspectele importante ale PAAR, precum conținutul, actualizarea, aprobarea și implementarea lui.

„Ne dorim mult ca la nivelul raionului Ungheni să schimbăm abordarea autorităților publice locale de a face față situațiilor de urgență trecând de la o abordare orientată pe intervenție spre o abordare axată mai mult pe prevenirea și pregătirea populației, care va reduce considerabil numărul cazurilor și costurilor pentru intervenție. Apreciem deschiderea ISUJ Iași de a-și împărtăși experiența cu noi, dar și lecțiile învățate, care ne vor permite să orientăm eforturile pentru pregătirea populației și să câștigăm în timp, ” a concluzionat Ludmila GUZUN, președinta raionului Ungheni.

Deosebit de impresionant este nivelul de dotare al ISUJ Iași pentru intervenție în situațiile de urgență. Dotarea cu echipament de intervenție s-a datorat finanțărilor din exterior, atrase de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Euronest”, înființată în 2008 de Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Inițial aria de intervenție a ADI „Euronest” a fost limitată de proiecte destinate îmbunătățirii capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență. „În perioada 2008-2015 am implementat 4 proiecte mari cu finanțare de la Uniunea Europeană și am dotat inspectoratele pentru situații de urgență din cele 6 județe cu 135 echipamente specifice achiziționate în valoare de 20 mln EURO. Astăzi inspectoratele pentru situații de urgență dispun de toate echipamentele de protecție necesare pentru orice fel de intervenție”, a informat Alina POPA, director ADI „Euronest”.

Pregătirea populației pentru a face față situațiilor de urgență se regăsește în politicile naționale realizate prin camapnii de informare. La nivel local și județean sunt organizate activități de informare și pregătire a populației, dar cel mai mare impact îl au campaniile naționale. „Foarte importantă este pregătirea populației pentru situațiile de urgență. În funcție de riscurile existențe și de posibilitățile financiare locale, anual fiecare autoritate publică locală, dar și Consiliul Județean Iași, prevede surse financiare în buget pentru a acoperi necesitățile pentru situațiile de urgență, care diferă de la an la an. Important este că sunt atrase și resurse financiare externe”, a relatat Dan Paul IAMANDI, inspector șef ISUJ Iași.

„Pentru anul 2017 sunt planificate la nivel național 2 simulări de situații de urgență în lunile septembrie și noiembrie, unde vor participa reprezentanții ISUJ Iași împreună cu reprezentanți din alte 6 țări, dar dorința noastră este să consolidăm colaborarea bilaterală între Ungheni și Iași. Vom propune pentru anul 2018 exerciții comune și anul acesta vă vom invita la Ungheni să participați la deschiderea oficială a unității de pompieri și salvatori voluntari din Sculeni, dar și la alte activități planificate, ” a accentuat Oleg BLIȘCEAC, șef Direcție Situații Excepționale Ungheni.

Delegația de la Ungheni a fost entuziasmată de nivelul înalt de dotare și de echipamentele specializate de intervenție ale ISUJ Iași. Autoritățile publice locale din raionul Ungheni au primit asigurări din partea  ISUJ Iași  că vor avea sprijinul necesar pentru protejarea cetățenilor din regiunea transfrontalieră Ungheni – Iași de riscurile de dezastre și situațiile de urgență transfrontaliere.

Pe 07 aprilie 2017, partenerii din Olanda, împreună cu membrii Comitetului Local de Coordonare și ai Grupului de lucru create în cadrul Proiectului CRISMAS au avut posibilitatea să asiste la ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului Ungheni, unde au fost examinate 5 chestiuni importante axate pe măsurile întreprinse pentru soluționarea lor. Rând pe rând, s-au pus în discuție măsurile de prevenire a cazurilor de înec pe teritoriul raionului Ungheni, măsurile întreprinse pentru consolidarea barajului lacului Delia din orașul Ungheni și dotarea tehnică a postului de salvare pe apă, posibilitatea amenajării subsolului din sediul Consiliului raional Ungheni pentru Punctul de dirijare a raionului la protecția civilă, măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor în perioada rece a anului 2016-2017 și starea obiectivelor industrial periculoase și dotarea lor cu mijloace speciale de protecție: ÎM „Apă-Canal”, SA „Ungheni-Vin”, depozitul de pesticide din comuna Zagarancea. Activismul și implicarea membrilor Comisiei Situații Excepționale a raionului Ungheni au atras atenția celor doi experți din Olanda, care au fost impresionați de numărul mare de factori interesați și angajamentul reprezentanților serviciilor publice locale și a entităților economice de a veni cu soluții și măsuri concrete pentru depășirea situațiile create într-un domeniu sau altul.

Imediat după ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului Ungheni, membrii Comitetului Local de Coordonare și ai Grupului de lucru create în cadrul proiectului CRISMAS au fost informați despre rezultatele vizitei de la ISUJ Iași din 06.04.2017 și implicați într-un exercițiu practic de elaborare a draftului  strategiei raionului Ungheni privind managementul riscurilor de dezastre. Astfel, participanții au formulat propuneri constructive privind structura și conținutul strategiei, precum și măsuri concrete pentru 2 tipuri de dezastre: inundațiile și incendiile. „A fost un exercițiu foarte util prin care factorii interesați au înțeles rolul și contribuția fiecăruia în procesul de elaborare a strategiei locale de management al riscurilor de dezastre. În procesul de elaborarea a stratgiei trebuie să se țină cont de coordonarea între actorii locali, sincronizarea acțiunilor și luarea în calcul a zonificării funcționale a teritoriului raionului Ungheni”, a precizat Ruud HOUDIJK, expertul Proiectului CRISMAS.

Exercițiul practic i-a mobilizat pe participanți, creându-le condiții să reflecteze și să înțeleagă ce pot face autoritățile publice locale din raionul Ungheni pentru a preveni și reduce riscurile de inundații și incendii precum și ce angajamente își  poate fiecare asuma. „Atunci când elaborăm o strategie suntem puși în fața unor alegeri: ce putem face acum și ce putem dezvolta în următorii 10-15 ani. Trebuie să facem alegeri bune orientate spre dezvoltarea localității. Important este ca actorii locali să înțeleagă că măsurile propuse vor fi întreprinse în mai mulți ani. Este necesar să înțelegem ce ne propunem să protejăm prin intermediul acestei strategii: vieți, bunuri, infrastructură. De obicei, analiza papion ne ajută să identificăm toate opțiunile pentru a face cele mai bune alegeri privind diminuarea riscurilor. Această metodă de analiză ne ajută să identificăm cauzele, efectele, să prevenim impactul și în final să găsim măsuri concrete, orientându-ne eforturile spre dezvoltarea economică a localității. Sunteți foarte implicați și motivați și așa cum până în prezent ați realizat identificarea și evaluarea riscurilor foarte calitativ, suntem siguri că veți elabora o stratgie foarte bună de management al riscurilor în raionul Unghei”, a concluzionat Nico van OS, managerul Proiectului CRISMAS.

Ședința de suport și consultanță SAM 4 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Galerie foto de la SAM 4 (06-07 aprilie 2017)

Mai multe informații :

Website:    www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:      community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com