De ziua internaţională a fotografiei!

Din grecescul photos (lumină) şi graphi (a scri), ceea ce înseamnă a scrie lumina, fotografia este oglinda trecutului fiecăruia din noi. Ea imortalizează secunde ce se scurg, momente ce însoţesc viaţa de zi cu zi. Apelăm mereu la secvenţe fotografice pentru a depăna amintiri, pentru a ne privi în oglindă de fapt. Impresionanta capacitate a […]

Mai multe detalii

REZULTATE CONCURS!

Rezultatul concursului anunţat de către Preşedntele raionului Ungheni pentru ocuparea funciei publice de execuţie temporar vacante:                               specialist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului         Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii 1. Ciobanu Tatiana 8,58 Învingător al concursului             Preşedinte                                Iurie TOMA  

Mai multe detalii

Mulţumiri!

Stimaţi participanţi la Forumul Economic Regional, ediţia V, Din numele organizatorilor evenimentului, şi anume Consiliului raional Ungheni şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, dorim să vă aducem sincere mulţumiri pentru deschiderea şi participarea la forumul desfăşurat în data de 03 iulie curent în or. Ungheni. Interesul sporit şi prezenţa a peste 160 de reprezentanţi ai […]

Mai multe detalii

CONCURS!

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE  DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:   Specialist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Ungheni     DATA DESFĂŞURĂRII: 10 iulie 2014, ORA 10.00 SEDIUL: SALA DE CONFERINŢE A CONSILIULUI RAIONAL UNGHENI     1.   Apostu Elena 2.   Ciobanu Tatiana

Mai multe detalii

Cea dea V-a ediţie a Forumului Regional Economic : desfăşurată cu succes!

         La data de 03 iulie, curent, la Ungheni a avut loc ediţia V-a Forumului Economic Regional, desfăşurată cu genericul “Dezvoltare economică prin parteneriate durabile”. Forumul a fost organizat de către Agenţia de Dezvoltare Centru şi Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu alte instituţii naţionale şi internaţionale. Este deja o frumoasă tradiţie ca raionul Ungheni […]

Mai multe detalii

De Ziua lucrătorului Inspectoratului Fiscal de Stat!

  Stimaţi colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni! Cu prilejul zilei profesionale, adresez felicitări tuturor celor ce activează în organele Serviciului Fiscal de Stat, pentru munca asiduă, pentru rezultatele obţinute în reformarea sistemului fiscal şi, în special, pentru reuşitele din ultima perioadă, contribuţia nemijlocită la refacerea situaţiei financiare din raion. Am certitudinea […]

Mai multe detalii

Proiect: „Ridicarea nivelului de pregătire în domeniul managementului operaţional – implementarea metodelor moderne în atragerea investiţiilor pentru realizarea startegiilor în 6 raioane ale Republicii Moldova”

Joi, 26 iunie curent, timp de 3 zile consecutiv, sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni, a găzduit desfăşurarea unui seminar cu o importanţa deosebită pentru raionul Ungheni, de altfel, pentru Republica Moldova. Este vorba de spre proiectul „Ridicarea nivelului de pregătire în domeniul managementului operaţional – implementarea metodelor moderne în atragerea investiţiilor pentru realizarea […]

Mai multe detalii

Seminar „Sporirea productivităţii terenurilor prin gestionarea durabilă a lor” din cadrul Proiectului Competitivitatea Agriculturii Moldovei (MAG-P)

        Vineri 27 iunie, curent DAA în comun cu  ACSA au desfăşurat seminarul de instruire specializată cu tematica „Sporirea productivităţii terenurilor prin gestionarea durabilă a lor” din cadrul Proiectului Competitivitatea Agriculturii Moldovei (MAG-P). Despre resursele funciare ale raionului şi utilizarea lor conform destinaţiilor a relatat şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie. Dînsul a adus la cunoştinţă […]

Mai multe detalii

Cu Ziua Funcţionarului Public!

Dragi colegi, multstimaţi funcţionari publici ai raionului Ungheni! Permiteţi-mi să vă aduc cordiale felicitări tuturor angajaţilor care activează în cadrul serviciului public. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în devotamentul, predilecţia de luare a deciziilor, disciplina, spiritul dreptăţii manifestat şi […]

Mai multe detalii

Ne mîndrim!

  Preşedintele raionului Ungheni, dl Iurie Toma şi întreg colectivul Consiuliului raional Ungheni, aduc sincere felicitări şi mulţumiri Ansamblului folcoric, “Țărăncuța” din localitatea Florițoia Veche pentru locul de frunte ocupat in cadrul Festivalului Internațional folcloric  Răsună țambalul și armonica, ediția 17-a, din or.Postava, Republica Belarusi, pentru promovarea imaginii raionului Ungheni şi a Republicii Moldova la […]

Mai multe detalii