Ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale

Astăzi, 08 aprilie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat  ședința Comisiei situații excepționale a raionului Ungheni. Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele: Cu privire la lichidarea neajunsurilor depistate urmare aplicației la protecția civilă în raionul Ungheni.  Cu privire la situația antiincendiară pe teritoriul raionului pe parcursul primului trimestru […]

Mai multe detalii

Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni

Astăzi, 05 aprilie 2019, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară.  În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 13 decizii care vizează: Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Cu privire la demisia Doamnei Ludmila Guzun. La final de ședință preşedinta raionului, Ludmila Guzun,  le-a mulţumit celor prezenți pentru implicarea activă și munca enormă și eficientă. […]

Mai multe detalii

Ziua Salvatorului

Stimaţi Salvatori! Este deja o frumoasă tradiţie ca în data de 5 aprilie, în Republica Moldova să sărbătorim Ziua vitejiei, a curajului şi a devotamentului, îmbinate toate în nobila meserie de Salvator. Vă adresez sincere felicitări tuturor angajaților din cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, cu cele mai sincere mulțumiri pentru atitudinea civică a Dumneavoastră, pentru contribuția enormă […]

Mai multe detalii

Întâlnirea reprezentanților din raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești și Glodeni, cu reprezentanții Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, la Consiliul raional Ungheni

Astăzi, 04 aprilie 2019, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat întrunirea reprezentanților din raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești și Glodeni, cu reprezentanții Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, cu privire la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară/asigurarea regionalizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare.  

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare

  Stimați contabili din raionul Ungheni! Anual, în ziua de 4 aprilie, se consemnează Ziua Contabilului.  Cu acest prilej exprim, înaltă consideraţie şi mulţumire  tuturor colaboratorilor din acest domeniu. Profesia Dvs este privită ca cea care gestionează, calculează şi păstrează echilibrul între „cît trebuie” şi „de unde să luăm”. Cu alte cuvinte este o profesie […]

Mai multe detalii

Seminarul de instruire cu primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu

În incinta Consiliului raional Ungheni,  astăzi, 02 aprilie 2019, s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu, cu referire la.  implementarea Instrucțiunii privind realizarea activităților de interes comunitar, modificările legislative privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.  

Mai multe detalii

Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 02 aprilie 2019, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Pe ordinea de zi au fost expuse […]

Mai multe detalii