Astăzi, 9 februarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc o şedintă de lucru la care au participat domnul Ion Toma, director general „ApaVital” Iaşi, dl Mihai Doruş, director executiv, dl Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni, dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, dl Ion Negură, director Î.M.”Apă Ungheni”, precum şi primarii comunelor: Mănoileşti, Cetireni, Floriţoaia Veche, Măcăreşti, Unţeşti, Alexeevca, Buşila.

În cadrul şedinţei respective, a avut loc o instruire a primarilor prezenţi referitor la varianta optimă de dezvoltare în continuare a sistemului nou construit de aprovizionare cu apă, în colaborare cu Î.M.”Apă Ungheni”.

În cel mai scurt timp, primarii comunelor menţionate, Î.M.”Apă Ungheni”, Agenţia Proprietăţi Publice, vor aprecia modalitatea de organizare a unei Asociaţii în domeniu.

Scopul creării Asociaţiei este de apune în funcţiune patrimoniul existent şi dezvoltarea sistemului nou pentru aprovizionarea cetăţenilor din raionul Ungheni cu apă potabilă.