La evenimentele prilejuite de Festivalul recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale, la invitaţia preşedintei raionului Ungheni, Ludmila Guzun, au participat preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, alături de vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor și Nicolae Muja.

Astfel, în perioada 13-15 octombrie la Ungheni au avut loc o serie întâlni bilaterale moldavo-române referitoare la proiectele comune ale Consiliului raional Ungheni și Județele Arad și Gorj din România.

În acest context au avut loc mai multe întruniri cu oficialițălie din Ungheni și vizite la obiectivele socio-culturale și economice din raion. La 14 octombrie la sediul Zonei Economice Libere din Ungheni s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul ”Parteneriatele internaționale – suport în parcursul european al raionului Ungheni”, cu participarea factorilor de decizie din raion, delegațiilor din Gorj și Arad, România, dar și partenerii locali: Agenția de ocupare a forței de muncă, Colegiul Agroindustrial, Centrul de Resurse pentru Tineri ”Făclia”, Direcția educație, Direcția asistență socială și protecție a familiei, Centru pentru tineri Credo ș.a.

În cadrul activității s-a făcut  prezentarea raionului Ungheni, prezentarea oportunităților oferite de  Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”, s-a vorbit despre oportunități de colaborare în diverse domenii. În urma discuţiilor s-au propus  direcţii comune de acţiune  pe mai multe domenii: educaţie, asistenţă socială, cultură, relaţii externe, economie, turism ș.a. S-a convenit ca parteneriatele dintre unităţi administrativ-teritoriale să fie mai concrete pe viitor.

Totodată, partenerii din România au exprimat intenția de a crea un calendar comun de activități pentru evenimentele prilejuite de  Centenarul Marii Uniri cu includerea Consiliului raional Ungheni în program.

De menționat, cu Județul Arad a fost semnat un Acord de Colaborare bilaterală încă în anul 2011, cu Județul Gorj deocamdată a fost  semnată, în august, curent, o  scrisoroare de intenție de colaborare; ulterior, un proiect de decizie de colaborare  va fi propus spre aprobare la următoarea Sedință ordinară a Consiliului raional Ungheni.