Pe data de 28 februarie 2017, de Ziua Protecției Civile în România, o delegație rezentată de Ludmila GUZUN, președinta raionului Ungheni, Oleg BLIȘCEAC, șeful Direcției Situații Excepționale (DSE) Ungheni și 2 membri ai echipei locale de implementare a Proiectului CRISMAS a efectuat o vizită de documentare și schimb de bune practici la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași (ISUJ Iași). Conform cu agenda acestui eveniment,  s-au luat în discuție cele mai arzătoare probleme ce țin de impactul negativ al dezastrelor naturale, tehnogene și biologice și s-a pus temelia unei colaborări în domeniul managementului riscurilor de dezastre în regiunea transfrontalieră Ungheni – Iași .

În cadrul  acestei vizite delegația din Ungheni a avut posibilitatea să cunoască riscurile ce afectează județul Iași care în mare parte corespund riscurilor identificate în raionul Ungheni. De asemenea, s-a familiarizat cu bunele practici de implementare a proiectelor la ISUJ Iași cu finanțare din diverse fonduri europene și asistența tehnică a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST. Toți membrii delegației din Ungheni au fost deosebit de entuziasmați când au văzut  dotările ISUJ Iași pentru intervențiile în situații de urgență, ceea ce justifică și confirmă importanța schimbului  de experiență și colaborării transfrontaliere în perioada imediat următoare între Direcția Situații Excepționale Ungheni cu ISUJ Iași în domeniul prevenirii și reducerii dezastrelor.

„Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea și asistența în caz de dezastre reprezintă un pas foarte important pentru cele două țări, fapt ce ne permite să ne ajutăm reciproc în cazul unor situații de urgență complexe și să îmbunătățim colaborarea noastră peste Prut. Este cazul să înțelegem că riscurile de dezastre nu se mai manifestă punctual, ci afectează areale foarte mari de teren, în unele cazuri chiar din diferite țări. La un moment dat riscurile identificate pentru Județul Iași și raionul Ungheni pot fi comune, iar cunoscându-le vom putea face mai multe exerciții și simulări comune pentru a crește nivelul de pregătire a forțelor de intervenție în astfel de situații”, a dorit să accentueze Dan Paul Iamandi, Inspector șef al ISUJ Iași.

Delegației din Ungheni i-au fost demonstrate diverse autospeciale ale ISUJ Iași dotate cu cele mai performante echipamente pe care le utilizează în cazurile situațiilor de urgență. „Dacă problema principală a ISUJ Iași este cea legată de personal și lipsa finanțărilor, pentru raionul Ungheni cea mai stringentă problemă se referă la nivelul scăzut de dotare pentru intervenții în caz de urgență”, a constatat Oleg BLIȘCEAC, șeful DSE Ungheni.

„A fost o vizită de documentare foarte productivă, datorată ospitalității și deschiderii ISUJ Iași cu care și-au împărtășit bunele practici, or, ca urmare am reuțit să reflectăm asupra unor idei de proiecte ce ar viza activități de prevenire și  reducere a riscurilor de dezastre transfrontaliere. Apreciem mult disponibilitatea, deschiderea și dorința colegilor de la ISUJ Iași de a crea un cadru funcțional de cooperare prin semnarea într-un interval de timp proxim a unui Memorandum de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Direcția Situații Excepționale Ungheni și ISUJ Iași. La sfârșitul anului 2017 raionul Ungheni va fi unicul raion din Republica Moldova care va avea o strategie de management al riscurilor de dezastre.

„Având frontiere comune, noi dorim să preluăm din experiența ISUJ Iași pentru a implementa activități comune, care vor putea  duce la îmbunătățirea siguranței cetățenilor din regiunea transfrontalieră Ungheni – Iași. Dorim să avem doar  numai simulări comune, fără situații reale de urgență”, a concluzionat Ludmila Guzun, Președinta raionului Ungheni.

Prin semnarea Memorandumului de colaborare se va stabili un parteneriat transfrontalier concret care să contribuie la consolidarea capacităților de planificare, elaborare și implementare a politicilor locale și proiectelor comune în domeniul  managementului riscurilor de dezastre transfrontaliere Ungheni – Iași pentru creșterea calității siguranței cetățenilor din regiunea de frontieră  cu  Uniunea Europeană.

În cadrul acestei vizite la ISUJ Iași s-a discutat și despre o altă vizită de documentare și  schimb de experiență, în prima decadă a lunii aprilie 2017, unde vor participa și experții din Olanda din Proiectul CRISMAS, pentru a discuta despre rezultatele evaluării riscurilor de dezastre din raionul Ungheni și potențialele măsuri de acoperire a riscurilor de dezastre transfrontaliere. În aceiași ordine de idei, pentru  luna octombrie 2017 se prevede organizarea simulării unei situații de urgență cu participarea DSE Ungheni și  ISUJ Iași coordonată cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Moldova, la care vor asista  partenerii proiectului CRISMAS din Olanda, Norvegia, Italia și Bosnia și Herțegovina.

După această vizită de documentare și schimb de experiență la ISUJ Iași, echipa locală de implementare a Proiectului CRISMAS a avut deja o întâlnire de lucru  pe data de 03 martie 2017 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST din Iași pentru a stabili relații de colaborare în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

Vizita de documentare și schimb de experiență la ISUJ Iași a avut loc în cadrul  Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

 Mai multe informații :

Website:    www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:      community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com