S-a început perioada seminarelor de instruire în agricultură. În acest context, pe data de 9 februarie 2016, anul curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat seminarul cu tematica ”Particularitățile producerii fructelor în condițiile anului 2016”.

Seminarul a fost organizat de  Direcția agricultură și alimentație din raionul Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional al Agenției Naționale  de dezvoltare Rurală (ACSA) și prezidat de vicepreședintele raionului Ungheni Lăcusta Serghei. L a eveniment au participat  pomicultorii din raion  și elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni.

Pentru început, Vizitiu Petru, coordonator de proiect ACSA (Agenția de Consultanță și Școlarizare în agricultură), a vorbit invitaților despre oportunitățile de acces la sursele de finanțare pentru sectorul agricol. După care, în partea teoretică  a instruirii, Ion Grosu, doctor habilitat în științe agricole de la Institutul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău, a vorbit  despre greșelile întîlnite des la plantarea și exploatarea  plantațiilor pomicole, despre alegerea terenului,  distanța de plantare, protecția de rozătoare în perioada de iarnă, boli, vătămători, restabilirea pomilor afectațui de condițiile neprielnice ș.a.

În aceeași zi  cei prezenți au participat și la o demonstrație practică privind metodele de curățare a pomilor fructiferi pe timp de iarnă, ce s-a desfășurat în livada de prune GȚ ”Andrușco Valeriu” și apoi în livada de mere  GȚ ”Diaconu Mihai” din împrejurimile satului Manoilești.

”Cu fiecare an, datorită condițiilor climaterice în schimbare, se schimbă metodele și perioada de curățare a pomilor fructiferi. De aceea cu fiecare an sporește interesul pomicultorilor față de astfel de instruiri. De  corectitudinea aplicării metodelor specifice anului în curs va depinde  roada pe care o vom obține la sfîrșit de an” , a declarat Scutaru Viorel, Șef Direcție agricultură și alimentație.