Despre particularităţile producerii legumelor în teren protejat, în condiţiile climaterice ale anului 2017, s-a vorbit în cadrul seminarului desfăşurat la 10 martie, curent, organizat de  Direcţia agricultură şi alimentaţie în colaborare  cu Serviciul de Extensiune Rurală – ACSA.

La seminar au participat producătorii de legume din raion, consultanţii locali ACSA şi specialiştii  Direcției agricultură şi alimentaţie.   Seminarul a fost prezidat de vicepreşedintele raionului,  Serghei Lacusta, care a vorbit celor prezenți despre importanţa complexului agroindustrial şi culturile legumicole în perspectiva de dezvoltare a raionului Ungheni. După care, șeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţe, Viorel Scutaru, a prezentat o informație despre starea actuală din ramura legumiculturii în raion şi perspectivele dezvoltării acestei ramuri.

Coordonatorul ACSA Ungheni,  Petru Vizitiu, a vorbit despre tehnologiile de cultivare a legumelor în teren protejat (pregătirea serelor, asolamentul, influenţa nionoculturii asupra producţiei la câteva culturi de legume, cerinţele faţă de răsad, transportarea, irigarea, fertilizarea, nutriţia minerală a plantelor, tratamente fitosanitare, polenizarea şi dirijarea plantelor şi menţinerea temperaturii) şi producerea răsadurilor de legume (sfaturi la achiziţionarea şi utilizarea seminţelor, păstrarea şi perioada de păstrare a capacităţii de germinare a seminţelor, tratarea termică şi chimică a seminţelor, stimularea procesului de germinare, încolţirea forţată a seminţelor, îngrijirea plantelor la producerea răsadurilor în palete celulare, pregătirea solului, repicatul, călirea, pregătirea răsadului pentru plantare, vârsta răsadului cultivat în palete pentru plantare în  teren neprotejat) ș.a.