În ultimii ani crește semnificativ numărul și gravitatea dezastrelor naturale cauzate în mare parte de schimbările climaterice. Există riscul ca dezastrele viitoare să fie mai grave, mai complexe și să aibă consecințe ample și pe termen mai lung. Astfel, prevenirea dezastrelor are o importanță majoră pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție și de reziliență împotriva dezastrelor. Pentru a face față riscurilor de dezastre, este necesar ca autoritățile publice să-și autoevalueze capabilitatea de management al riscurilor de dezastre, astfel reușind să propună acțivități concrete pentru prevenirea și reducerea lor. Astfel, astăzi, 12 aprilie 2019, Direcția Situații Excepționale Ungheni, de comun cu forțele și serviciile protecției ale raionului, primăriei mun.Ungheni, conducătorii întreprinderilor și instituțiilor, au participat la un exercițiu cu privire la lichidarea consecințelor cutremurului de pământ, lichidarea urmărilor inundațiilor catastrofale.

Pentru acest exercițiu au fost antrenați toți actorii implicați.

Cheltuielile ce țin de organizarea exercițiilor au fost suportate de bugetul raional și bugetele obiectivelor econimice, instituțiilor și organizațiilor antrenate.