Pe data de 26 iulie 2015 în localitatea Hîrceşti, raionul Ungheni a avut loc prima ediţie a Festivalului-concurs raional „Poetul visurilor noastre”, dedicat poetului Grigore Vieru.

La festival au participat artişti amatori din localităţile Hîrceşti, Mînzăteşti, Năpădeni, Sineşti, Condrăteşti, Măgurele şi Curtoaia. Activitatea a are ca spop promovarea valorilor naţionale, familiariyarea cu opera lui Grigore Vieru cit şi descoperirea noilor talente. În recital a evoluat ansamblul volac din satul Hîrceşti şi formaţia folclorică „Codreanca” din satul Mînzăteşti.

Acest festival va continua şi în celelalte zone ale raionului după care cei mai buni şi talentaţi vor evolua în finală.