În perioada 24 – 27 mai 2016 au fost desfășurate șase ședințe de informare și consultare cu participareareprezentanților serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, primarilor din raionul Ungheni în cadrul cărora a avut loc prezentarea, analiza și agrearea rezultatelor privind riscurile de dezastre identificate în localitățile raionului Ungheni. Cele șase ședințe s-au axat pe informarea și consultarea autorităților publice locale participante, a specialiștilor și altor actori comunitari interesați privind riscurile cu caracter natural, tehnogen și biologico-social. În același timp, discuțiile au fost orientate pe fundamentarea domeniilor strategice, măsurilor și politicilor de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre identificate.

       Startul a fost dat la 24.05.2016 de către Direcția agricultură și alimentație care a prezentat riscurile cu caracter natural ce afectează raionul Ungheni, în special alunecările de teren, grindina, ploile torențiale, inundațiile și seceta. S-a constatat că toate localitățile din raionul Ungheni sunt supuse alunecărilor de teren, iar pentru a reduce acest risc primarii orașelor, comunelor, satelor și șefii serviciilor publice descentralizate și desconcentrate au căzut de acord că este nevoie de o politică publică locală de menținere a vegetației forestiere și împădurire a suprafețelor de versant defrișate.”Teritoriul raionului Ungheni este supus diferitor tipuri de riscuri, iar aceste ședințe ne ajută să vedem care este starea lucrurilor la acest capitol. Prin discuții ne dorim să identificăm măsuri și posibilități de reducere a riscurilor. Acest tablou integru privind riscurile identificate în raionul Ungheni ne va permite să venim cu soluții și acțiuni concrete de reducere/limitare a lor, ” a accentuat Dna Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni.

       În aceeași zi, în a doua parte a zilei a avut loc o ședință în deplasare la Direcția situații excepționale, care a prezentat în mod exhaustiv toate riscurile ce pot afecta raionul Ungheni. Pentru riscurile identificate s-a propus adoptarea unor măsuri comprehensive de informare și educare a cetățenilor care ar spori gradul de pregătire a lor pentru situații de urgență. S-a propus desfășurarea campaniilor de combatere a bolilor contagioase și a fost susținută ideea promovării conceptului de voluntari salvatori pentru situații de urgență.

       În cadrul ședinței de informare de la Centrul raional sănătate publică (25.05.2016) s-a discutat mai mult despre riscurile cu caracter biologico-social.S-a propus elaborarea planurilor locale de acțiuni de asigurare cu apă de calitate garantată în aspect cantitativ și calitativ,  crearea condițiilor de sanitație în special pentru instituțiile de copii și tineri și asigurarea funcționării corespunzătoare a stațiilor de epurare a apelor uzate. S-a vorbit despre lipsa mijloacelor profilactice speciale destinate pentru cazuri de accidente nucleare la stațiile electrice atomice din țările limitrofe (iodul profilactic antiradioactiv pentru utilizare individuală). S-a decis convocarea unei ședințe cu participarea structurilor din sănătate privind  punerea în aplicare a programelor de sănătate și identificarea impedimentelor la nivelul raionului Ungheni care stopează implementarea lor.

       În cadrul ședinței de informare de la Inspectoratul de poliție Unghenipentru reducerea numărului de accidente rutiere s-a propus implementarea programelor locale de conștientizare și sensibilizare privind siguranța rutieră și prevenirea accidentelor, îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii şi a mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală și îmbunătăţirea capacităţii de supraveghere prin intermediul sistemelor de supraveghere video.

       Pe 27 mai 2016 a avut loc ședința de informare cu participarea reprezentanților din cadrul Serviciului relații funciare și cadastru, Secția construcții unde au fost prezentate riscurile cu catacter natural,  biologico-social și cu caracter biologico-social. Pentru reducerea riscurilor enumerate s-a propus înființarea pajiștilor culturalizate pe terenurile afectate de alunecări stabilizate, iar pentru alunecările active se recomandă acoperirea teritoriului cu plantații forestiere. Discutînd despre infrastructura critică s-a propus reabilitarea infrastructurii rutiere, consolidarea digurilor, încurajarea reducerii pierderilor de apă la consumatorii casnici prin contorizare, renovarea, modernizarea și extinderea sistemului de irigare, reabilitarea, modernizare stației de tratare a apei și a rețelelor de canalizare.

       Ultima ședință de informare a avut loc la Direcția asistență socială și protecție a familiei în cadrul căreia au fost abordate riscurile care afectează categoriile social vulnerabile din raion, iar Direcția educațiea prezentat riscurile de dezastre identificate la nivelul insituțiilor de învățămînt. S-a propus organizarea campaniilor de informare și aplicațiilor practice privind măsurile de protecție împotriva riscurilor. S-a decis elaborarea unui Plan coordonat de activități privind informarea și pregătirea copiilor și tinerilor pentru situații de urgență în care să fie implicate serviciile publice descentralizate,   desconcentralizate, instituțiile medico-sanitare publice, instituțiile preuniversitare pentru a contribui la pregătirea copiilor și tinerilor pentru viață și pentru a face față situațiilor de urgență.

       ”Cele șase ședințe de informare și consultare au fost foarte utile, fiindcă au provocat reprezentanții serviciilor publice descentralizate, desconcentrate și primarii la discuții, în cadrul cărora au apărut foarte multe idei ce țin de prevenirea riscurilor, dar și propuneri de măsuri care trebuie întreprinse atunci cînd aceste riscuri apar. Din aceste discuțiis-au conturat campanii de comunicare, informare și sensibilizare a cetățenilor, au apărut idei de proiecte care se vor regăsi în Planul de management al riscurilor al raionului Ungheni și este bine că actorii comunitari și factorii interesați din raionul Ungheni au accentuat ideea de colaborare, coordonare și conlucrare pentru atingerea unor rezultatebuneîn domeniul prevenirii și reducerii riscurilor, ” a concluzionat Dna Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni.

       Toate propunerile înaintate în cadrul ședințelor de informare la care au participat reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale vor fi analizate și prioritizate în cadrul unei ședințe lărgite care va avea loc în cel mai apropiat timp.

       Ședințele de informare au avut loc în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova.

Mai multe informa