Zilele trecute a avut loc şedinţa de lucru a autorităţilor publice locale de nivelul I şi nivelul II, cu participarea reprezentanţilor de la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi Direcţia Situaţii Excepţionale Ungheni. Subiectele abordate în cadrul şedinţei au fost cu privire la crearea Postului de pompieri pe bază de voluntariat, cât şi repartizarea atribuţiilor actorilor implicaţi în cadrul proiectului. Prin urmare, în primăvara anului 2017 în satul Sculeni va fi creat primul Post de pompieri pe bază de voluntariat din raionul Ungheni, care va reprezenta forţa primară de intervenţie în 10 localităţi din preajmă.

Postul de pompieri pe bază de voluntariat va fi o subunitate a Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, organizată şi întreţinută de către autorităţile administraţiei publice locale, şi va realiza activităţi de prevenire şi lichidare a incendiilor sau altor situaţii excepţionale, produse în zona de intervenţie. Pentru buna funcţionare a Postului, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale se angajează de dotarea acestuia cu utilaj pentru stingerea incendiilor şi descarcerare, cu autospeciale, echipament şi instruirea voluntarilor. Pe când, Consiliul raional Ungheni îşi ia angajamentul să anvelopeze clădirea şi să realizeze lucrări de repaţie, fiind deja alocaţi 180 mii lei. La rândul lor, autorităţile locale din comunele Sculeni, Buciumeni, Cioropcani şi Petreşti se fac obligate de întreţinerea Postului pe întreaga sa perioadă de activitate.

″Un avantaj este faptul că suntem o zonă transfrontalieră, fapt ce ne va permite să colaborăm mai uşor cu colegii din România şi să atragem investiţii în domeniul protecţiei civile. Partenerii externi, cum ar fi Polonia, Finlanda şi Estonia sunt interesaţi de proiectul nostru, iar cu acest scop în curând vor efectua o vizită de lucru în Ungheni. Inclusiv, recomand să ne consolidăm eforturile şi să contribuim activ la crearea acestui Post, mai ales că prioritatea numărul unu este salvarea de vieţi omeneşti în aceste 10 localităţi″, a afirmat Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni.

La rândul său, Oleg Blişceac, şef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni, a menţionat: ″Dat fiind faptul că anume în localităţile rurale au loc circa 70% din numărul total de incendii, crearea serviciului pompieri pe bază de voluntariat în sate este un lucru binevenit pentru raionul Ungheni″.

La momentul actual în ţară sunt create şi funcţionează 31 de Posturi de pompieri pe bază de voluntariat.