Anexa nr. 11

la procesul-verbal nr.2 din 16.10.2017

 

 Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Casian Ilina 8,68 învingător al concursului