Anexa nr. 5

la procesul-verbal nr. 2 din 06.03.2017

 

 Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de

conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni” 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Popa Grigorii 8,68 Învingător al concursului