Astfel, dl Dionisie Ternovschi, însoțit de echipa vizată din cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi, 07 februarie, a inspectat Centrul de sănătate din com.Sculeni, s-a documentat cu starea lucrurilor, identificând soluții pentru problemele determinate.

În același context, au vizitat Instituția de educație timpurie din localitate. Președintele a apreciat enorm aportul Guvernului oferit instituției, prin programul Național SATUL EUROPEAN, care a contribuit semnificativ, prin schimbarea acoperișului și termoizolarea tehnică la 4 grupe.

Totodată, au inspectat Punctul de pompieri voluntari din Sculeni, și starea mașinii donată prin Proiect de către Consiliul raional Ungheni în parteneriat cu Estonia.

Vizita a parcurs în s. Petrești, în cadrul acesteia, președintele a discutat despre problemele existente și a vizitat Centrul de sănătate din localitate.

Dionisie Ternovschi a salutat intențiile autorităților locale din Sculeni și Petrești exprimându-și susținerea.